Refakatçi/Ziyaretçi Klavuzu

feature img

HASTANEMİZ ZİYARETÇİ KURALLARI

1. AMAÇ: Servise gelen ziyaretçi ve refakatçilerin hastane düzeni içerisinde hastalarına gerekli desteği sağlamalarına yardımcı olmaktır.

2. KAPSAM: Servis çalışanlarını ve hastanede yürütülen ziyaret hizmetlerini kapsar..

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR: 

5. SORUMLULAR: Bu talimatın uygulanmasından hasta ziyaret/refakatçi kabulü yapılan tüm birimler ve çalışanları sorumludur.

6. FAALİYET AKIŞI: 

Hastane hepimizindir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket etmeleri gerekir. Hastalarımıza en iyi hizmeti verebilmek için aşağıdaki hastane kurallarına tüm hastaların ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.

ZİYARETÇİ POLİTİKAMIZ

6.1. Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün akşam kış saati uygulamasında saat 21:00’ a ve yaz saati uygulamasında saat 22:00’a kadardır. Bu saatten sonra kesinlikle ziyaretçi alınmaz.

6.2. Yoğun bakımda kalan hastalar için ziyaret saatleri 12:00-12:30 saatleri arasında ve 5’er dakikayı geçmeyecek şekilde düzenlenir.

6.3. Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır. 

6.4. Hastanıza ait odada izolasyon önlemleri uygulanıyorsa; Hastanızın odasında izolasyon kartı bulunacaktır. Kartlardaki simge alınacak önlemleri belirlemektedir. Odaya girmeden önce koruyucu ekipmanın kullanımı için mutlaka hemşirenize danışınız, izolasyon önlemleri uygulanan başka hasta odalarına girmeyecektir.

6.5. Ziyarete gelirken yiyecek getirilmeyecektir. 

6.6. Ziyarete gelirken canlı çiçek getirilmeyecektir. Gönderilen çiçekler güvenlik tarafından kabul edilerek “Çiçek Kartı” ile hastaya ya da hasta yakınına bildirilir. Hasta veya hasta yakını “Çiçek Kartı” ile çiçekleri teslim alır. 

6.7. Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturulmaz ve yüksek sesle konuşulup diğer hastalar rahatsız edilmez. 

6.8. Hasta odasındaki televizyonun sesi diğer hastaları rahatsız edecek kadar yükseltilmez.

6.9. Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.

6.10. Ziyarete 10 yaş altındaki çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler alınmaz. 

6.11. Çocuk hastaların kardeş ve arkadaşları tarafından ziyaret edilmesi servis hemşirelerinin kontrolünde kişisel koruyucu önlemleri alındıktan sonra yapılmalıdır.

6.12. Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü servis çalışanları, nöbetçi memur tarafından yapılır. 

REFAKATÇİ POLİTİKAMIZ

6.13. Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir. Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.

6.14. Refakatçiler doktorların direktifleri doğrultusunda hastalarına bakmakla ve kurum disiplinine uymakla yükümlüdürler. Vizit saatleri sabah 08.30 – 09.30, öğleden sonra 16.00 – 17.00 arasındadır. Refakatçilerin hastalarını muayeneye hazırlamaları ve odalarında bulunmaları gereklidir. Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder. 

6.15. Yoğun bakım hastalarında refakatçi kabul edilmemektedir. 

6.16. Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır. Hastane yönetmelik ve hükümlerine uymayan, binaya, cihazlara, eşyalara kasti zarar veren, yapılan uyarıları dikkate almayan, diğer hastaların şikâyet ve rahatsızlığına sebep olan hastalar  ( hayati zorunluluk hariç ) ve hasta yakınları uzman doktor ve baştabip onayı ile kurumdan çıkarılabilirler.

6.17. Telefon görüşmeleri çok acil haller dışında saat: 22.00’den sonra yasaktır. Acil hallerde nöbetçi hemşireye ulaşılabilinir.

6.18. Şikayet ve önerilerinizi servis sorumlu hemşirelerine yada katta bulunan şikayet öneri kutularına yazılı olarak bırakılabilmektedir. Hasta hakları birimi iletişim numaraları odanızda ki bilgilendirme yazısında bulunmaktadır.