Doner kumbet

Talas Caddesi üzerinde, Seyyid Burhaneddin Mezarlığı’nın batısında bulunmaktadır. Eserin kitabesinde inşa tarihi belirtilmemektedir.Şah Cihan Hatun Türbesi, “Döner Kümbet” olarak da bilinir. Yapının Döner Kümbet olarak adlandırılmasının nedeni; çok köşeli ve yuvarlık yüzlü olmasından dolayıdır.

 Şah Cihan Hatun Türbesi, “Döner Kümbet” olarak da bilinir. Yapının Döner Kümbet olarak adlandırılmasının nedeni; çok köşeli ve yuvarlık yüzlü olmasından dolayıdır. Ziyaretgâhın kapısı üzerindeki iki satırlık kitabenin Türkçesi şöyledir: “Bu türbe saadetli Şah Cihan Hatun’un Türbesidir. Allah onu rızasına eriştirsin.”

 Bu ifadelerden kümbetin Şah Cihan Hatun adına yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Şah Cihan Hatun’un kim olduğu bilinmemektedir. Bazı uzmanlar, Sultan I. Alaeddin Keykubad’ın kızı olduğu söylerler. Yapılış tarihiyle ilgili de çeşitli görüşler vardır. 1276–1279 tarihleri arasında yapılmış olduğunu söyleyenlerin yanında, Albert Gabriel 1276, Halil Ethem XIII. yüzyılın son yarısı, Hakkı Önkal ve Haluk Karamaağralı 1285, Cezmi Tuncer 1295–1300 yıllarını yapılış tarihi olarak verirler.