Vizyon Misyon

feature img

MİSYONUMUZ

İnsanlara, sağlıklarının korunması hususunda bilgilendirme katkısı sağlamak, hastalandığında ise güvenilir bir hizmet alanında, yeniliklere açık, tıbbi etik kurallara bağlı, hasta ve çalışan haklarına saygılı, verimli, etkili, hakkaniyetli ve hastanın iyileşmesi için fark yaratan bir sağlık hizmeti verebilmek, çalışanlarına ise güvenilir çalışma ve hizmet alanı, takım ruhuna sahip, takım arkadaşlarına, hastalara, hasta yakınlarına ve tüm hizmet alıcılarına misyonumuzun farkındalığını hissettirecek olgunluğu kazandırabilmektir.

VİZYONUMUZ

Herkese eşit ve bütüncül yaklaşımla yüksek kalitede, ulusal ve uluslararası standartlara haiz, yenilikleri takip edebilen, öncü sağlık hizmetlerine talip, hizmet alıcılarının yaşam kalitesini artırarak sağlık hizmeti sunabilen, teknolojiden azami faydalanan, özelde sağlık sektöründe istihdam oluşturan, çalışanlarının ve hizmet alıcılarının en üst düzeyde memnuniyet hissedebilecekleri çalışma ve hizmet ortamını sağlayarak, klinik verileri yarışmacı ve şeffaf bir sağlık hizmeti sunmaktır.


DEĞERLERİMİZ

YENİLİK: Mükemmeliyetçi yapımızı geliştirmek için yeni fikirleri benimsiyor ve ülkemizin sağlıklı geleceğine yatırım yapıyoruz.

MÜKEMMELLİK: Kanıta dayalı tıbbın ışığında, multidisipliner tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin sürekli geliştirilmesi için çalışırız.

GÜVEN: Hastalarımız, hasta yakınlarımız, çalışanlarımız ve ilişkide olduğumuz tüm paydaşlarımız nezdinde, sağlıklarını güvenerek emanet edebilecekleri bir sağlık kurumu olma ilkemizden asla taviz vermeyiz.

TOPLUMSAL KATKI: Çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

TOPLUMA SAYGI: Hastalarımız ve ziyaretçilerimize iyi niyet ve anlayışla yaklaşmak, yasalar ve ahlak kurallarından hiçbir şartta ödün vermemek daima ilkemizdir.

BÜTÜNSELLİK: Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, Türkiye ve dünya için, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavi edilmesine katkı sağlamak bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak ilkelerimiz arasındadır. Bu amaçla çalışma ilkelerine ve iş ahlakına sıkı sıkıya bağlıyız.

ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM: Tüm hizmetlerimizi, çevre ve hasta dostu bir mimari yapıyla hastalarına ulaştırarak, "sorumlu vatandaşlık" ilkesini benimseriz.

KALİTE: Toplam Kalite Yönetim sistemimiz ile insan hayatına değer katarak, sağlık hizmeti sunumunu hep daha iyiye taşıyarak, çalışan ve hasta memnuniyetini sürekli arttırmayı hedefler.