İdari Kadro

Naci Bedir

Genel MüdürDR. Nilgün KAYA

Mesul MüdürCeyhan YETİMAKMAN

BaşhemşireHasan Yagci

İdari İşler SorumlusuArif GÜDER

Teknik İşler SorumlusuEzgi KARA

Basın Yayın ve Halkla ilişkiler sorumlusuEmrullah KARAMERMER

Muhasebe / Finans SorumlusuHasan TEKTAŞ

Satın Alma Sorumlusuİlkay DÖNER

Kalite SorumlusuNecip ERDOĞAN

Bilgi İşlem SorumlusuEda AYDIN

EczacıBetül PAKIRDAŞI

Destek Hizmetleri SorumlusuEsra PAKIR

Yazı İşleri ve Resmi Daireler SorumlusuYasin BOYRAZ

Medikal Muhasebe SorumlusuSeda Erdoğan

Ekip Lideri