Ortopedi

BOY UZATMA AMELİYATI

BOY UZATMA AMELİYATI

İÇİNDEKİLER

Boy uzatma ameliyatı nedir?

Boy uzatma ameliyatı kimlere yapılır?

Boy uzatma ameliyatı boyun kaç santimetre uzamasını sağlar?

Boy uzatma ameliyatının risk ve komplikasyonları nelerdir?

Boy uzatma ameliyatı çeşitleri nelerdir?

Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılır?

Boy uzatma ameliyatı iyileşme süresi nasıldır?


Boy uzatma ameliyatı nedir?

   Günümüzde sık ihtiyaç duyulan boy uzatma ameliyatı, boy kısalığı olan ve büyüme plakları kapanmış kişilerin boylarını uzatmak için yapılan ortopedik bir cerrahi uygulamadır. Estetik amaçlı gibi görünse de birçok hastayı psikolojik ve sağlık açısından etkilemektedir.

   Ameliyat öncesinde boy kısalığı teşhisi için fiziksel muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri uygulanmaktadır. Daha sonra hastanın durumuna bakılarak analiz yapılır. Hastaya en uygun boy uzatma ameliyatı yöntemi belirlenerek operasyon gerçekleştirilir.


Boy uzatma ameliyatı kimlere yapılır?

   Boy uzatma ameliyatının gerçekleştirilebilmesi için, büyüme plaklarının kapanmış olması gerekir. İki farklı amaca bağlı olarak boy uzatma ameliyatı tercih edilir. Bunlardan ilki estetik amaçlıdır diğeri ise herhangi bir nedene bağlı patolojik kısalıktır. 

   Estetik amaçlı yapılacak olan operasyon için genellikle hastanın 18 yaşını doldurması beklenir. Çünkü operasyonun gerçekleştirilebilmesi için büyüme plaklarının tamamen kapanmış olması gerekmektedir. 

   Patolojik kısalıklara bağlı yapılacak operasyonlarda ise, hastanın minimum 3 yaşında olması gerekir. Birçok sağlık sorunu nedeni ile ortaya çıkan boy kısalığı, cücelik gibi durumlarda, bu operasyona başvurulabilir. Yaşı küçük olan hastalarda operasyon genellikle tek aşamalı olmaz, 2 veya 3 aşamalı bir şekilde gerçekleştirilir. 

   Yaş sınırı, hastaların kemik yoğunluklarına göre değişir. Maksimum yaş sınırı belirtilmesi gerekirse 45-50 yaş aralığı referans gösterilir. 


Boy uzatma ameliyatı boyun kaç santimetre uzamasını sağlar?

   Hedeflenen uzama miktarı önceden belirlenerek, ona uygun bir operasyon tekniği seçilir. Yaklaşık 2 ay gibi bir süre zarfı içerisinde 7-10 santimetre arası bir uzama gerçekleşir. Fakat hangi tekniğin kullanıldığı, uzama miktarını etkileyen bir faktördür.

   Hem uyluk hem de kaval kemiğine operasyon yapılması sonucunda ise 15 santimetreye kadar boy uzaması gerçekleştirilebilir.


Boy uzatma ameliyatının risk ve komplikasyonları nelerdir?

   Her operasyonda olduğu gibi, boy uzatma ameliyatı için de riskler mevcuttur. Fakat alanında kendini geliştirmiş, ileri teknikler kullanan bir ortopedi uzmanı tarafından yapılan ameliyat için risk ve komplikasyonlar minimum seviyededir. Olası komplikasyonlar aşağıdaki gibidir;

  • Açısal bozukluklar
  • Orantısız kemik uzaması
  • Kemik kaynamasında gecikme
  • İstenmeyen ameliyat izleri
  • Tromboemboli
  • Cerrahiye bağlı enfeksiyon 

   İstenmeyen bir sonuç ve komplikasyonlar olmaması için, alanında uzman olan bir ortopedi uzmanına danışarak, bu alanda tecrübeli bir hastanede operasyonun gerçekleştirilmesi en doğru karar olacaktır. 


Boy uzatma ameliyatı çeşitleri nelerdir?

   Zamanla teknolojinin ve tıp dünyasının gelişimi ile birçok ameliyat çeşidi ortaya çıkmıştır. Aşamalı boy uzatma yöntemleri, kullanılan cihazlara göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmalar ve çeşitler, kendi içlerinde avantajlara ve dezavantajlara sahiptir.

  1.   Eksternal fiksasyon yardımı ile uzatma ilizarov tekniği kullanılarak bacağa koyulacak halka ve pinler yardımıyla uzatma yapılır. Bu yönteme dezavantaj olarak kozmetik sonuçlarının kötü olduğu söylenmelidir. 
  2.   İnternal fiksasyon yardımı ile uzatma; güncel olarak kullanılan ve her geçen gün teknolojik anlamda kendini yenileyen bir yöntemdir. İnternal fiksatörler kemik içerisine yerleştirilip dışarıdan manyetik olarak kontrol edilirler. Bu yöntemin avantajı dışardan görülen implant veya cihaz olmaması, hastanın ameliyat sonrası hemen yük vererek mobilize olması, kozmetik olarak çok az yara izi bırakması şeklinde sıralanabilir. 
  3.   Kombine teknik; bu yöntemde kemik içerisine yerleştirilen implant düzgün uzamaya ve stabilizasyonu artırmaya neden olurken dışardan yerleştirilen eksternal fiksatör cihazı ile uzatma işlemi gerçekleştirilir. Uzatma cerrahilerinde çoğunlukla kullanılan bir yöntemdir. Kozmetik sonuçları görece iyi olarak kabul edilir.


Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılır? (Kombine Teknik)

   Boy uzatma ameliyatı için hastaya öncelikle genel anestezi uygulanır. Hastaların tercih ve isteği doğrultusunda epidural anestezi uygulanabilir. Daha sonra, uzatma işlemi uygulanacak olan bölgeye ulaşılır ve kemiğe bir kesi yapılır. Sonra kemik içerisine çivi yerleştirilir. Yerleştirilen bu çivinin bir tarafı vida ile sabitlenir. Uzamayı sağlayacak olan eksternal fiksatör pinleri cildi kat edip kemik içerisine yerleştirilerek sabitlenir. 

   Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sürecinden sonra, hasta kısa bir süreliğine hastanede tutulur. Bundan sonraki süreçte, dışarıdan sabitlemek için takılan eksternal fiksatör cihazındaki pinler yardımı ile kemikler her gün toplamda 1mm olacak şekilde, günde 4 kez 0,25 mm birbirinden uzaklaştırılır. Bu sayede kemiklerde uzama elde edilir.

   Arası açılan bölgelerin yeni doku ile dolması sayesinde günde 1 mm uzama, hedeflenen uzama miktarına kadar bu şekilde devam eder. 2 ayda yaklaşık 7-10 cm arası bir uzama beklenir. 

   Günümüzün yeni teknolojik yöntemlerinden biri de, kemiğin içine yerleştirilen, uzaktan kumanda ile kontrol edilen uzayan çivilerin kullanıldığı manyetik Rod (internal fiksasyon)  teknolojisidir. Diğer yöntem gibi bu yöntemde de günde 1mm uzatma yaparak ilerlenir.

   İkinci aşama olarak, kemik arasında oluşan yumuşak doğunun sertleşip güçlenmesi için 45-90 gün süreyle uzama durdurulur. Ayrıca sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için, doktor fizik tedavi veya kalsiyum ve bazı mineraller için takviye kullanılmasını önerebilir.


Boy uzatma ameliyatı iyileşme süresi nasıldır?

   Her operasyonda olduğu gibi, bunda da iyileşme süreci kişiden kişiye göre değişebilmektedir. Fakat operasyondan sonra 2 ila 7 gün arası hastanede kalma süresi ve 15-20 günde işe - normal hayata dönme süresi vardır.

   Genel olarak çocuk hastalar yetişkinlere kıyasla daha hızlı iyileşir. Sigara içen hastalarda bariz bir şekilde iyileşmede gecikme görülmektedir.

   İyileşme sürecinde özellikle hastanın kas ve iskelet sistemini güçlü tutması, beslenmesine dikkat etmesi ve kalsiyum-mineral açısından takviye alması hızlı iyileşmesine yardımcı faktörlerdendir.

Not : Bu metin bilgilendirme maksatlı olup; sağlık durumunuzla ilgili hekiminizin tavsiyelerini dikkate alınız..