BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

OP. DR. A. KERİM GÖKOĞLU

UZMAN HAKKINDA

ONLINE RANDEVU AL!
UZMAN İLE İLETİŞİME GEÇ
  • Doğum Tarihi: 1977

  • Doğum Yeri: 

  • Eğitim: – 1995-2001 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
    – 2007-2013 Tıpta Uzmanlık Beyın ve Sınır Cerrahi Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi
  • E-Posta: ak.gokoglu@systemhospital.com
  • Telefon: 444 38 00

EĞİTİM BİLGİLERİ

– 1995-2001 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
– 2007-2013 Tıpta Uzmanlık Beyın ve Sınır Cerrahi Erciyes Universitesi Tıp Fakültesi

UZMANLIK ALANLARI

– Çeşitli nedenlerden dolayı beyin damar tıkanıklığına bağlı olarak inme ve felç
– Beyin damarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, bazı durumlarda kanamanın da eşlik ettiği hayati risk taşıyan anevrizmalar
– Beyin dokusu ve zarında oluşan beyin kanaması
– Şah damarı tıkanıklığı ya da daralması olarak adlandırılan karotis stenozu
– Beyin ve omurilikte yer alan tümörler
– Kaza ve yaralanmaların sebep olduğu travmatik durumlar
– Bel ve boyun fıtığı
– Pediatrik diğer bir deyişle çocuk hastalarda bulunan tümör ve damar hastalıkları
– Beyin Tümörleri
– Omurga Hastalıkları
– Kafa travmaları
– Doğumsal sinir sistemi bozuklukları
– Beyin omurilik sıvısındaki artış
– Omurga şekil bozuklukları
– Kafa ve omurilik yaralanmaları
– Omurilik ve damarsal hastalıklar
– Omurilik kapanma defektleri
– Beyin ve omurilik tümörleri

MESLEKİ DENEYİM

– 2001-2004 Aksaray Devlet Hastanesi (Acil Servis), hekim olarak görev ve Başhekim Yardımcısı (2002-2003)
– 2004-2007 Kayseri Fevzi Çakmak Aile Sağlığı Merkezinde Aile Hekimliği
– 2013-2014 Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi, Brigham Kadın Hastanesi Nöroşirurji Bölümü (Harvard Üniversitesi, ABD), Kafa Tabanı Cerrahisi – ARAŞTIRMA PROJESİ: TSA-10-2909, Researcher, Travmatik Beyin Hasarından Sonra Erken Dönemde Hipotalamik-Hipofiz-Adrenal (HPA) Ekseninin Değerlendirilmesi (TBI) Prof. Dr. Ossama Al-Mefty
– 2013-2015 Kastamonu Devlet Hastanesi, Beyın ve Sınır Cerrahisi Uzmanı, Türkiye
– 2015-2017 Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyın ve Sınır Cerrahisi Uzmanı, Türkiye
– 2016-devam ediyor Klinik Anatomi, PhD , Ankara Üniversitesi Klinik Anatomi Anabilim Dalı, Ankara/ Türkiye
– 2017-2021 Acıbadem Kayseri Hastanesi, Beyın ve Sınır Cerrahisi Uzmanı, Türkiye
– 2021- … System Hospital, Beyın ve Sınır Cerrahisi Uzmanı, Kayseri

YAYINLARI

TIPTA UZMANLIK TEZİ:

Assessment of Activity of Viruses and Toxoplasma Gondii in the Etiology of Glioblastoma Multiforme. Danışman: Yardımcı Doç., MD Bülent TUCER

Bilimsel Kuruluşlara Üyelik:

1. Türk Nöroşirurji Derneği
2. Türk Tabipleri Derneği
3. Türk Nöroşirurji Derneği Nöronkolojik Cerrahi Eğitim ve Öğretim Grubu (TURNOG), Yönetim Kurulu Üyesi
4. Türk Nöroşirurji Derneği Cerrahi Nöronatomi Eğitim ve Öğretim Grubu
5. Nörolojik Cerrahi Kongresi
6. Uluslararası Pediatrik Nöroşirurji Derneği
7. Massachussetts Tıp Derneği
8. IFMSA / TurkMSIC Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Komitesi Çukurova Üniversitesi LC Başkanı ve TurkMSIC Ulusal Disiplin Başkanı (1998-2001)
Yayinlari

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. S.Kagan Başarslan, Cüneyt Göçmez, Abdülkerim Gökoğlu, Ahmet Menkü Ensefalomalazik Görünümlü Gliablastome Multiforme: Olgu Sunumu Mustafa Kemal Üniv.Tıp Derg, Cilt 3, Sayı 11, :43-6, 2012
2. Abdulfettah TÜMTÜRK, Metin ÜNLÜ, Abdulkerim GÖKOĞLU, İbrahim Suat ÖKTEM, Hakkı DOĞAN Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği: Olgu Sunumu Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 25, Sayı 1,:58-61, 2015
3. Gökoğlu A, Dalgıç A Konjenital Müsküler Tortikollis Türk Nöroşir Derg 2015, Cilt: 25, Sayı: 2, 189-197.
4. Gökoğlu, A.,Adjacent Segment Disease: does it exist? Ed. R. K. Koç Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı 30. Bölüm (translation into Turkish): 321-328 pp. Türk Nöroşirürji Derneği Yay., Ankara 2008.
5. Gokoglu A., Koc RK., Os odontoideum: presentation, diagnosis, and treatment in a series of 78 patients(translation into Turkish): Turk Norosirurji̇ Dernegi Spinal ve Periferik Siniir Cerrahisi Ogretim ve Egitim Grubu Bulteni 41:20-28,2008
6. Selçuklu, A, Gökoğlu, A., Neurosurgical Intensive Care, translation Ed(s):M. Güven, R. CoşkunCurrent Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi (translation into Turkish): 681-695 pp. Güneş Tıp Kitabevleri,2011.
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A.1. Ekici MA, Ozbek Z, Gökoğlu A, Menkü A. Surgical management of cervical spinal epidural abscess caused by Brucella melitensis : report of two cases and review of the literature. J Korean Neurosurg Soc. 2012 Jun;51(6):383-7. doi: 10.3340/jkns.2012.51.6.383.
A.2. Sarici D, Akin MA, Kurtoglu S, Akin L, Tucer B, Yikilmaz A, Gokoglu A. Iodine deficiency: a probable cause of neural tube defect. Childs Nerv Syst. 2013 Jun;29(6):1027-30. doi: 10.1007/s00381-013-2038-3.
A.3. Per H, Canpolat M, Tümtürk A, Gumuş H, Gokoglu A, Yikilmaz A, Ozmen S, Kaçar Bayram A, Poyrazoğlu HG, Kumandas S, Kurtsoy A.Different etiologies of acquired torticollis in childhood. Childs Nerv Syst. 2014 Mar;30(3):431-40. doi: 10.1007/s00381-013-2302-6.
A.4. Ulutabanca H, Hatipoglu N, Tanriverdi F, Gökoglu A, Keskin M, Selcuklu A, Kurtoglu S, Kelestimur F. Prospective investigation of anterior pituitary function in the acute phase and 12 months after pediatric traumatic brain injury. Childs Nerv Syst. 2014 Jun;30(6):1021-8. doi: 10.1007/s00381-013-2334-y.
A.5 Tümtürk A,Ulutabanca A, Gökoğlu A, Oral Ş, Menkü A, Kurtsoy A The results of the surgical treatment of spontaneous rhinorrhea via craniotomy and the contribution of CT Cisternography to detection of exact leakage site of CSF Turk Neurosurg. 2016;26(5):699-703. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.13424-14.1
A.6. Aboud E, Abolfotoh M, Pravdenkova S, Gokoglu A, Gokden M, Al-Mefty O. Giant intracranial epidermoids: is total removal feasible? J Neurosurg. 2015 Apr;122(4):743-56. doi: 10.3171/2014.11.JNS1481.
A.7. Smith TR, Hulou MM, Huang KT, Gokoglu A, Cote DJ, Woodmansee WW, Laws ER Jr.Current indications for the surgical treatment of prolactinomas. J Clin Neurosci. 2015 Nov;22(11):1785-91. doi: 10.1016/j.jocn.2015.06.001.
A.8 Elbuken G, Tanriverdi F, Karaca Z, Eser B, Hasdiraz L, Unluhizarci K, Gokoglu A, Cetin A, Selcuklu A, Kelestimur F. Evaluation of peripheral blood CD34+ cell count in the acute phase of traumatic brain injury and chest trauma. Brain Inj. 2016;30(2):179-83. doi: 10.3109/02699052.2015.1090015.
A.9 Dolati P,Gokoglu , Eichberg D, Zamani A, Golby A,Al-Mefty O Multimodal navigated skull base tumor resection using image-based vascular and cranial nerve segmentation: A prospective pilot study Surgical Neurology International . 2015 Nov 19;6:172. doi: 10.4103/2152-7806.170023. eCollection 2015.
A.10 Gozdas HT, GokoglA. Acute vestibulocochlear neuritis following postexposure rabies prophylaxis. J Neurol Sci. 2016 May 15;364:197. doi: 10.1016/j.jns.2016.01.060.
A.11 Jeelani Y, Gokoglu A, Anor T, Al-Mefty O, Cohen AR Transtentorial Transcollateral Sulcus Approach to the Ventricular Atrium: An Endoscope-assisted Anatomical Study. J Neurosurg. 2017 Apr;126(4):1246-1252. doi: 10.3171/2016.3.JNS151289.
A.12 Tan FC , Gokoglu A , Tucer B, Caner Y The Apparent Diffusion Coefficient in Glial Tumors OMICS J Radiol 2017, 6:2 DOI: 10.4172/2167-7964.1000256
A.13 Robertson FC, Esene IN, Kolias AG, Khan T, Rosseau G, Gormley WB, Park KB, Broekman MLD; Gokoglu A. (Global Neurosurgery Survey Collaborators). Global Perspectives on Task Shifting and Task Sharing in Neurosurgery. World Neurosurg X. 2019 Sep 9;6:100060. doi: 10.1016/j.wnsx.2019.100060. PMID: 32309801; PMCID: PMC7154229.
B. Uluslararası Kongrelarda Sunumlar ve Bildiri Kitaplarında Yayınlanan Bildiriler:
B.1. Caner Y, Cantürk F, Tucer B, Gökoğlu A.K, Öztürk M, Determined of Glial Tumors With Diffusion Weighted Imaging, 21. Ulusal Biyofizik Kongresi 5-9 Ekim 2009.
B.2. Caner Y, Cantürk F, Tucer B, Gökoğlu A.K, Öztürk M, Apparent Diffusion Coefficient in the Glial Tumors, 21. Ulusal Biyofizik Kongresi 5-9 Ekim 2009.
B.3. H. Ulutabanca, F. Tanrıverdi, Y. Doğu, A. Gökoğlu, A. Küçük, K. Ünlühızarcı, A. Selçuklu, F. Keleştimur, The Evaluation of Pituitary Functions at the First and Fifth Year after Traumatic Brain Injury, 15. EMN Yıllık Toplantısı, 6-9 Mayıs 2010. (Sözlü sunum)
B.4. H.Per, H Gümüş, A. Kara, H.G. Poyrazoğlu, M. Canpolat, K. Gökoğlu, A. Coşkun, S. Kumandaş, A. Kurtsoy, Torticollis: Different Etiologic Factors, Avrupa Çocuk Engellilik Akademisi 24. Yıllık Toplantısı ve 14. Ulusal Pediatrik Nöroloji Kongresi Ortak Toplantısı, 16-19 Mayıs 2012, İstanbul-Türkiye (Sözlü sunum)
B.5. Y. Jeelani, A. Gokoglu, T. Anor, O. Al-Mefty and A. R. Cohen Retrosigmoid Transtentorial Trans-Collateral Sulcus Approach to Lateral Ventricle: A Cadaveric Study. Nörolojik Cerrahlar Kongresi 2014 Yıllık Toplantısı “Bir Denge Sorunu” 18-22 Ekim 2014, Boston, Massachusetts-ABD (Sözlü sunum)
B.6. Parviz Dolati, Abdulkerim Gokoglu, Alexandra Golby and Ossama Al-Mefty Multimodal navigated skull base tumor resection using image-based vascular and cranial nerve segmentation: a prospective validation study. Nöroonkoloji Derneği 19. Yıllık Bilimsel Toplantısı ve Eğitim Günü 13-14 Kasım 2014, Miami, Florida-ABD (Sözlü sunum)
B.7 Abdulkerim Gokoglu, Kaith Al-Mefty, Maher Hulou, Olutayo Olubiyi, Mark Johnson and Ossama Al-Mefty Malignant Meningiomas: Clinical, course, prognostic factors and outcomes in WHO Grade III Meningiomas. 83. Amerikan Nörolojik Cerrahlar Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı “Kurucu İlkeler”. 2-6 Mayıs 2015. Washington, D.C – ABD(Sözlü sunum)
B.8. Y. Jeelani, A. Gokoglu, M. Maher Hulou, O. Al-Mefty and A. R. Cohen Looking around the corner : Endoscope-Assisted Microsurgery of the posterior fossa. 83. Amerikan Nörolojik Cerrahlar Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı “Kurucu İlkeler”. 2-6 Mayıs 2015. Washington, D.C
B.9. A. Gokoglu, Y. Jeelani, Jui-To Wang, A. R. Cohen and O. Al-Mefty Endoscope-Assisted Microsurgery of the mediobasal region: Extended Retrosigmoid vs. Paramedian Supracerebellar. 83. Amerikan Nörolojik Cerrahlar Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı “Kurucu İlkeler”. 2-6 Mayıs 2015. Washington, D.C
B.10. Timothy R. Smith, Kevin T. Huang, M. Maher Hulou, Abdulkerim Gokoglu, David J. Cote, Wenya Linda Bi , Ian F. Dunn, Whitney W. Woodmansee, Edward R. Laws Headaches and prolactinomas: outcomes after endonasal endoscopic transsphenoidal surgery. 83. Amerikan Nörolojik Cerrahlar Derneği Yıllık Bilimsel Toplantısı “Kurucu İlkeler”. 2-6 Mayıs 2015. Washington, D.C
B.11. Timothy R. Smith, M. Maher Hulou, Kevin T. Huang, Abdulkerim Gokoglu, , Edward R. Laws.Current indications for the surgical treatment of prolactinomas. Skull Base: The Whole is Greater Than the Sum of the Parts. 25. Yıllık Toplantısı, 20-22 Şubat 2015 Tampa Convention Center, Tampa, Florida –USA (Sözlü sunum)
B.12. Succesful Management of a Pediatric Case with Complicated Calvarian Depression Fracture due to Dog Bite Injury: A Case Report and Literature Review. Uluslararası Pediatrik Nöroşirurji Derneği 44. Yıllık Toplantısı. Kobe, Japonya, 23-27 Ekim 2016
B.13. A. Gökoğlu, B.Tucer, S. Gökahmetoğlu, Ç. Özdemir,A. Atalay, Ö. Canöz, , A. Kurtsoy, 28th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Evaluation of Viruses and Toksoplasma Gondii in Etiology of Glioblastoma Multiforme”. Uluslararası Pediatrik Nöroşirurji Derneği 45. Yıllık Toplantısı, Denver / Colorado, ABD, 08-12 Ekim 2017 (Sözlü sunum)
B.14. A. Gokoglu, T. Dundar, B. Tucer Meningiomas are Almost always Extra-Large. 9. Uluslararası Görüntü İşleme, Dalgacık ve Uygulamaları Sempozyumu (IWW2017) Kars, Türkiye, 5-8 Kasım 2017 (Sözlü sunum)
B.15. Dündar TT; Seyithanoğlu MH, Gündağ Papaker M , Gökoğlu A; Kitis S; Özek E, Abdallah A, Doğan İ, Mutluer AS Brain Tumor and Nanotechnology. 9. Uluslararası Görüntü İşleme, Dalgacık ve Uygulamaları Sempozyumu (IWW2017) Kars, Türkiye, 5-8 Kasım 2017 (Sözlü sunum)
B.16. A. Gokoglu Why utilization of high technology ıs essantialfor skullbase tumors? 9. Uluslararası Bilimsel Konferansı BSNS Yıllık Toplantısı / Kongresi 10-11 Mart 2018 Dakka / Bangladeş (Sözlü sunum)
B.17. A. Gokoglu Meningioma mimics: differential diagnosis and management. Avrupa Nörolojik Cerrahlar Birliği Yıllık Toplantısı / Kongresi, 21-25 Ekim 2018 Brüksel / Belçika (Sözlü sunum)
C. Uluslararası Ders Kitapları:
C.1. Menkü A., Gökoğlu A. Omurga Cerrahisinde Kullanılan Pozisyon, İnsizyon ve Ekartasyon Teknikleri ( Positioning, Incision and Retraction Techniques in Spine Surgery) in Omurga Cerrahisi (Spine Surgery), (ed)s: Mehmet Zileli, Chapter 114, 2014, INTERTIP,İzmir, pp:1413-47 ISBN: 978-605-64123-7-OTK / ISBN:978-605-5004-01-9(4c-Index)
C.2. Dündar TT, Gökoğlu A. Tuber Sinereum Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi ed(s): Hüseyin Biçeroğlu Chapter 30 V:I,2019, INTERTIP, İzmir, pp:281-4 ISBN:978-6059358-50-7
C.3. Gökoğlu A, Dündar TT Subforniseal organ Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi ed(s): Hüseyin Biçeroğlu Chapter 31, V:I,2019, INTERTIP,İzmir, pp:285-91 ISBN:978-6059358-50-7
C.4. Gökoğlu A, Dündar TT Subforniseal organ Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi ed(s): Hüseyin Biçeroğlu Chapter 64 ,V:I,2019, INTERTIP,İzmir, pp:285-91 ISBN:978-6059358-50-7
E. Ulusal Toplantılarda Sunumlar ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
E.1. H. Ulutabanca, F. Tanrıverdi, A. Gökoğlu, K. Ünlühızarcı, A. Selçuklu, F. Keleştimur, 23rd Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Comparison of Growth Hormone and Cortisole Values After Traumatic Brain Injury in Pediatric and Adult Patients: A Prospective Study”, 202 pp., Antalya, Türkiye, April 2009.
E.2. S. K. Başarslan, A. Gökoğlu, A. Küçük, A. Menkü, B. Tucer, İ. Suat. Öktem K. K. Koç, 24th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book Intradiploic Cystic Masses”, 188 pp., Antalya, Türkiye, May 2010.
E.3. A. Gökoğlu, B. Tucer, A. Küçük, S. K. Başarslan, 24th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Hydatic Cyst Localized at Left Temporal Bone: Case Report”, 192 pp., Antalya, Türkiye, May 2010.
E.4. A. Küçük, A. Gökoğlu, S. K. Başarslan, A. Menkü, 24th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Multi-level Vertebral Fractures in a Patient with Ankylosing Spondylitis”, 192 pp., Antalya, Türkiye, May 2010.
E.5. A. Gökoğlu, A. Küçük, H. Ulutabanca, B. Tucer, 24th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Distal Posterior Inferior Cerebellar Artery Aneurysm Mimicking Fourth Ventricle Mass: A Case Report”, 193 pp., Antalya, Türkiye, May 2010.
E.6. A. Gökoğlu, A. Küçük, A. Menkü, A. C. Durak, 24th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book ‘‘ A Rare Congenital Anomaly of C2 Vertebrate: Bifid Os Odontoid”, 193 pp., Antalya, Türkiye, May 2010.
E.7. A. Küçük, A. Gökoğlu, Y. Doğu, A. Menkü, 24th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Rhinorrea Developed After Conchal Surgery: A Case Report”, 198 pp., Antalya, Türkiye, May 2010.
E.8. A. Küçük, B. Tucer, A. Gökoğlu, K. Kamaşak, 24th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Association of Encephalomyolecele and Meningomyelocele: A Case Report” 198 pp., Antalya, Türkiye, May 2010.
E.9. R.K. Koç, A. Menkü, B. Tucer, A. Gökoğlu, A. Küçük, M. Karademir, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book and also (Oral Presentation) “En Bloc Cervical Laminoplasty Preserving Posterior Structures”, 91 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.10. A. Gökoğlu, A. Küçük, A. Selçuklu, Türk Nöroşirürji Derneği 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Tarsal Tunnel Syndrome Caused By Varicose Veins: A Case Report”, 135 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.11. A. Gökoğlu, A. Küçük, A. Menkü, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Idiopathic Adolescent Cervical Kyphosis: A Case Report”, 136 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.12. A. Küçük, A. Gökoğlu, R. K. Koç, Türk Nöroşirürji Derneği 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Transitional Meningiom After Lumbar Spinal Canal Surgery: A Case Report ”, 151 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.13. A. Gökoğlu, A. Küçük, A. Yüceer, A. Menkü, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Cystic Lesion at Conus Medullaris: Fifth Ventricle”, 152 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.14. A. Gökoğlu, A. Küçük, A. Yüceer, A. Menkü, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Terminale Syringomyelia Mimicking Intramedullar Tumor: A Case Report”, 153 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.15. H. Ulutabanca, A. Gökoğlu, O. Özel, A. Menkü, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Spontaneous Spinal Epidural Hematoma: A Case Report”, 162 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.16. A. Gökoğlu, A. Küçük, İ. S. Öktem, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Association of Tethered Spinal Cord Syndrome, Dermoid Tumor and Dermal Sinus: A Case Report”, 178 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.17. A. Gökoğlu, A. Küçük, B. Tucer, Ö. Canöz, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Primary Intracranial Epidermoid Carcinoma Invasion of Vestibular Schwannoma: A Case Report”, 228 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.18. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, A. Kurtsoy, O. Kontaş, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Intramedullar Spinal Metastasis of Medulloblastoma: A Case Report”, 229 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.19. M. Karademir, A. Yüceer, A. Gökoğlu, A. Menkü, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Meningioma Causing Intracerebral Hemorrhage: A Case Report”, 233 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.20. A. Gökoğlu, H. Ulutabanca, O. Kontaş, A. Kurtsoy, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Extracranial Hypoglossal Schwannoma: A Case Report”, 229 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2011.
E.21. A. Küçük, A. Gökoğlu, H. Ulutabanca, A. Selçuklu, Türk Nöroşirürji Derneği25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Sellar Abscess Causing Pituitary Apoplexy and Meningitis”, 252 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.22. A. Küçük, A. Gökoğlu, A. Selçuklu, Türk Nöroşirürji Derneği 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Sellar Mucormucosis: A Case Report”, 252 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.23. A. Küçük, A. Gökoğlu, M. Çiftçi, A. Kurtsoy, 25th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Non–Adenomatous Sellar Lesions”, 253 pp., Antalya, Türkiye, April 2011.
E.24. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, A. Tümtürk, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Spontaneous Thoracal Spinal Subdural Hematoma: A Case Report”, 166 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.25. İ. Ş. Gergin, A. Gökoğlu, A. Yüceer, A. Menkü, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Hypocalemia Bilateral Dropped Foot”, 167 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.26. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, A. Tümtürk, A. Menkü, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Very Rare Conjoined Root Anomaly Comprised From Three Roots: A Case Report”, 170 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.27. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, A. Yüceer, A. Menkü, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book Minimally Invasive approach to Type 2 Odontoid Fracture 170 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.28. A. Gökoğlu, A. Tümtürk, İ. Ş. Gergin, İ. S. Öktem, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Associaton of Dermal Sinus Tract, Intradural Neuroenteric Cyst and Tethered Spinal Cord Syndrome: A Case Report”, 209 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.29. A. Gökoğlu, O. Kontaş, H. Ulutabanca, İ. Ş. Gergin, A. Selçuklu 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Rare Intraventricular Solitary Fibrous Tumor: A Case Report”, 281 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.30. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, S. Çağlı, O. Kontaş, A. Kurtsoy, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Sandglass Schwannoma of Nervus Accessorius: A Case Report”, 282 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.31. A. Gökoğlu, M. Özdemir, Ö. Canöz, S. S. Özcan, A. Kurtsoy, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Atypical Meningioma with Intraventricular Localization: A Case Report”, 288 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.32. A. Gökoğlu, A. Tümtürk, İ. Ş. Gergin, Ö. Canöz, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Giant Intraventricular Fibroblastic Meningioma: A Case Report”, 289 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.33. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, M. Çiftçi, B. Tucer, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Rare Pathogen in Intracranial Abscess in Immunocompetent Individuals: Micromonas (Peptostreptococcus) Micro: A Case Report”, 315 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.34. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, A. Tümtürk, A. Kurtsoy, 26th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “A Nocardia Case Confusing with Multiple İntracranial Metastasis”, 318 pp., Antalya, Türkiye, April 2012.
E.35. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, H. Ulutabanca, A. Selçuklu, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Pediatric Left Pontocerebellar Angle Papiller Meningioma: A Case Report ”, 113 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.36. İ. Ş. Gergin, Ş. Oral, A. Gökoğlu, A. Menkü, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Spinal Epidural Abscess Caused Brucella”, 128 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.37. İ. Ş. Gergin, A. Gökoğlu, G. Gül, A. Menkü, Türk Nöroşirürji Derneği 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Total Excision of Thoracolumbar Giant Arachnoid Cyst by Laminoplasty”, 151 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.38. İ. Ş. Gergin, A. Gökoğlu, A. Tümtürk, A. Kurtsoy, Türk Nöroşirürji Derneği 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Thoracic Osteoid Osteoma :A Case Report ”, 152 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.39. Ş. Oral, A. Gökoğlu, R. E. Börklü, A. Yüceer, A. Menkü, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Repair of Median Nerve Cut by Synthetic Biological Tube”, 156 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.40. A. Tümtürk, A. Gökoğlu, F. Tekelioğlu, İ. Ş. Gergin, H. Per, A. Kurtsoy, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Pediatric C7 Osteoblastoma : A Case Report”, 158 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.41. Ş. Oral, A. Yüceer, A. Tümtürk, A. Gökoğlu, A. Menkü, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Spontaneous Servical Spinal Epidural Abscess: A Case Report”, 160 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.42. A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, Ş. Oral, A. Kurtsoy, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Calvarial Osteomyelitis and L1-2 Spondylodiscitis Caused by Salmonella ”, 163 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.43. Ş. Oral, R. E. Börklü, A. Gökoğlu, A. Tümtürk, A. Menkü, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Alternative Surgical Technique in Posterior Approach to C1-C2 Fractures”, 165 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.44. Ş. Oral, A. Gökoğlu, İ. Ş. Gergin, A. Yüceer, A. Menkü, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Enlarging Skul Fracture: A Case Report”, 209 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.45. A. Tümtürk, A. Gökoğlu, O. Kontaş, A. Kurtsoy, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Olfactor Nerve Schwannoma : A Case Report”, 255 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.46. A. Gökoğlu, Ş. Oral, İ. Ş. Gergin, M. Ordu, A. Menkü, Türk Nöroşirürji Derneği 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Parasagittal Cystic Angiomatous Menengioma Mimicking Glial Mass : A Case Report”, 277 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.47. A. Gökoğlu, H. Ulutabanca, A. Yüceer, A. Tümtürk, H. Per, A. Kurtsoy, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Rupture of Anterior Communicating Aneurysm without Subarachnoid Hemorrhage : A Case Report”, 287 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.48. A. Gökoğlu, M. Çifci, Ş. Oral, A. Kurtsoy, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Spontaneous Acute Subdural Hematom From Left Occipital Artery: A Case Report ”, 291 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.49. A. Tümtürk, H. Ulutabanca, A. Gökoğlu, A. Menkü, A. Kurtsoy, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “The Diagnosis and Management of Spontaneous Rinorrhea Originated From Cribriform Plate : Clinical Study”, 332 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.50. A. Tümtürk, M. Ünlü, A. Gökoğlu, H. Doğan, İ. S. Öktem, 27th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Association of Pseudotumor Cerebri and Behçet’s Disease: Case Reports ”, 335 pp., Antalya, Türkiye, April 2013.
E.51. A. Gökoğlu, K. Doğan, A.R. Özcan, G. Gündoğdu, B.Tucer , 29th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Onset of Incomplete Horner Syndrome after C4-5+C5-6 Anterior Cervical Microdiscectomy”,434 pp., Antalya, Türkiye, April 2015.
E.52. A. Gökoğlu, K. Doğan, A.R. Özcan, A.C. Durak Türk Nöroşirürji Derneği , 29th Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Unusual Bifid Cock’s Comb Crista Galli in A Three-months Old Infant”,379 pp., Antalya, Türkiye, April 2015
E.53. A.Gökoğlu, A. Cömert, T. Kılıç Türk Nöroşirürji Derneği , 31st Turkish Neurosurgical Society Scientific Congress Book “Transposition of Zygomatic Arc in Replacement of Orbital Wall Defects”,118 pp., Antalya, Türkiye, April 2017