KURUMSAL

SYSTEM HOSPITAL

System Hospital, modern tıp teknolojisi ile şekillenmiş tam donanımlı yapısı ve üstün nitelikli uzman kadrosuyla,  her türlü tetkik ve tedavinin yapıldığı, hasta memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla hizmet veren başarılı bir hastanedir.

2019 yılında, mesleğinde deneyimli Dr. Erol Bedir tarafından kurulan hastanemiz, teknolojik birimleri ve modern mimari yapısıyla, bünyesindeki 24 branş, 34 adet poliklinik, 92 yatak kapasiteli konforlu hasta odaları, laboratuvarları, görüntüleme merkezleri,  ileri tıp teknolojisi ile donatılmış ameliyathaneleri, 4 adet müşahede yatağı ve 1 adet müdahale odası olan acil servisi ile Türkiye ve Dünya’nın her yerinden gelen misafirlerine, güvenli ve konforlu bir ortamda tedavi olma rahatlığını yaşatmaktadır.

Kayseri’nin önde gelen hastanelerinden biri olan System Hospital, merkezi lokasyonu ile şehrin her bölgesinden her an kolaylıkla ulaşılabilir konumunda 7 gün 24 saat,  güler yüzlü kadro ile kaliteli sağlık hizmeti sunmaktadır.

SERTİFİKALARIMIZ

Kayseri’nin sağlıkta yükselen değeri System Hospital, ileri tıp teknolojimiz, branşında uzman kadrolarımız, sağlıkta uluslararası akreditasyon standartlarına uygun modern mimarimiz, tam donanımlı tanı ve tedavi ünitelerimizle kesintisiz sağlık hizmeti sunuyoruz.

Türkiye’nin ve Dünya’nın her yerinden gelen misafirlerimizin, evrensel hasta hakları çerçevesinde, tüm ihtiyaçları düşünülerek dizayn edilmiş, kendilerini “konforlu, huzurlu, güvende” hissettikleri yapımızı korumak ve geliştirmek için hiç durmaksızın çalışıyoruz.

Üstün Nitelikli Ekip ve Çağdaş Altyapısı ile System Hospital olarak farklılığımızı yaratan en önemli unsur; mesleğinde en iyi olmak için gereken eğitim, deneyim ve özelliklere sahip, kendini sağlık hizmetine adamış, özverili ekibimizdir.

System Hospital, değerlerimizi tam olarak yansıtan, çalışanların potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamıyla, her zaman en iyilerin yetiştiği, çalıştığı ve tercih ettiği kurum olacaktır. Sunduğumuz tüm hizmetlerde mükemmeliyete ulaşmamıza olanak sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de çağdaş altyapımızdır. Bu nedenle, teknolojideki gelişmeleri izleyerek, hizmetlerimizin etkinliğini, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için en güncel teknolojilerle altyapımızı sürekli geliştirmekteyiz.

Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimini sürekli olarak izleyip, uluslararası kabul görmüş standartları, yöntem ve uygulamaları ülkemize getirmeyi, tıbbın gelişimine aktif olarak katkıda bulunmayı, sağlık hizmeti sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi ve her zaman farklılık yaratacak yeniliklerle öncü ve örnek olmayı hedefliyoruz.

Bu hedefimizi gerçekleştirmek için, “eğitim, araştırma ve geliştirme” çalışmalarımızı sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere sağlık bilimleri alanında akademik bir kurum oluşturacağız.

Bilgi, deneyim ve olanaklarımızla, topluma daha iyi sağlık hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan sağlık politikalarının ve sistemlerinin oluşturulması sürecinde ülkemizin hizmetinde olacağız.

Tedavi hizmetlerinde olduğu gibi, sağlığın korunmasında yaratacağımız iş modelleriyle de sağlıkta öncü ve örnek olacağız.

MİSYON ve VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

İnsanlara, sağlıklarının korunması hususunda bilgilendirme katkısı sağlamak, hastalandığında ise güvenilir bir hizmet alanında, yeniliklere açık, tıbbi etik kurallara bağlı, hasta ve çalışan haklarına saygılı, verimli, etkili, hakkaniyetli ve hastanın iyileşmesi için fark yaratan bir sağlık hizmeti verebilmek, çalışanlarına ise güvenilir çalışma ve hizmet alanı, takım ruhuna sahip, takım arkadaşlarına, hastalara, hasta yakınlarına ve tüm hizmet alıcılarına misyonumuzun farkındalığını hissettirecek olgunluğu kazandirabilmektir.

VİZYONUMUZ

Herkese eşit ve bütüncül yaklaşımla yüksek kalitede, ulusal ve uluslararası standartlara haiz, yenilikleri takip edebilen, öncü sağlık hizmetlerine talip, hizmet alıcılarının yaşam kalitesini artirarak sağlık hizmeti sunabilen, teknolojiden azami faydalanan, özelde sağlık sektöründe istihdam oluşturan, çalışanlarının ve hizmet alıcılarının en üst düzeyde memnuniyet hissedebilecekleri çalışma ve hizmet ortamını sağlayarak, klinik verileri yarışmacı ve şeffaf bir sağlık hizmeti sunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

YENİLİK: Mükemmeliyetçi yapımızı geliştirmek için yeni fikirleri benimsiyor ve ülkemizin sağlıklı geleceğine yatırım yapıyoruz.

MÜKEMMELLİK: Kanıta dayalı tıbbın ışığında, multidisipliner tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinin sürekli geliştirilmesi için çalışırız.

GÜVEN: Hastalarımız, hasta yakınlarımız, çalışanlarımız ve ilişkide olduğumuz tüm paydaşlarımız nezdinde, sağlıklarını güvenerek emanet edebilecekleri bir sağlık kurumu olma ilkemizden asla taviz vermeyiz.

TOPLUMSAL KATKI: Çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlayarak savurganlığa ödün vermemek, ana ilkelerimizdendir.

TOPLUMA SAYGI: Hastalarımız ve ziyaretçilerimize iyi niyet ve anlayışla yaklaşmak, yasalar ve ahlak kurallarından hiçbir şartta ödün vermemek daima ilkemizdir.

BÜTÜNSELLİK: Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek, Türkiye ve dünya için, sağlığın korunması ve hastalıkların tedavi edilmesine katkı sağlamak bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak ilkelerimiz arasındadır. Bu amaçla çalışma ilkelerine ve iş ahlakına sıkı sıkıya bağlıyız.

ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM: Tüm hizmetlerimizi, çevre ve hasta dostu bir mimari yapıyla hastalarına ulaştırarak, “sorumlu vatandaşlık” ilkesini benimseriz.

KALİTE: Toplam Kalite Yönetim sistemimiz ile insan hayatına değer katarak, sağlık hizmeti sunumunu hep daha iyiye taşıyarak, çalışan ve hasta memnuniyetini sürekli arttırmayı hedefler.

Yönetim Planı

Amaç: Hastanemizin organizasyon yapısını kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını sağlayacak ve hastane faaliyetlerinin tamamını kapsayacak şekilde oluşturmak.

Kapsam: Hastanemizdeki tüm birimleri kapsar.

SORUMLULUK VE İLİŞKİLER: Birim sorumluları görev tanımları doğrultusunda, gerektiğinde diğer birimlerle bilgi alışverişinde bulunarak sorumluluklarını yerine getirmektedir.

DİKEY VE YATAY KOORDİNASYON VE ENTEGRASYON NOKTALARI:

 1. Dikey Entegrasyon Noktaları

Organizasyon şemasında görüldüğü üzere yönetiminde örgütsel kademeler yukarıdan aşağı doğru aşamalı bir şekilde birbirinin yönetimi altında bulunmaktadır.

Kurumumuzda çok sayıda personelin çalışması, personelin çalışmalarını gruplandırmak ve bir disiplin içinde amaca uygun olarak yönetmek ve karar vermede zaman kaybı yaşanmaması amacı ile dikey (hiyerarşik) ve Yatay yönetim şekli kullanılmaktadır. Genel Müdür, Koordinatör Başhekime dikey olarak bağlı olup Hastanemizin organizasyon yapısı KU.ŞM.09 Organizasyon Şemasında belirtilmiştir.

Başhekime bağlı yatay birimler aşağıdaki gibidir.

 • Başhekim Yardımcısı
 • Genel Müdür

Mesül Müdüre yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

 • ÜYTE SORUMLUSU (TÜP BEBEK)
 • GENEL YOĞUN BAKIM SORUMLUSU
 • YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLUSU
 • GÖRÜNTÜLEME
 • LABORATUVAR SORUMLUSU
 • AMELİYATHANE SORUMLUSU
 • FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON
 • BAŞ HEMŞİRE
 • ACİL SORUMLUSU
 • DESTEK HİZMETLER
 • ECZANE
 • BESLENME VE DİYET

Genel Müdüre dikey olarak birbirleri ile yatay olarak bağlı birimler aşağıdaki gibidir.

 • SATINALMA SORUMLUSU
 • MUHASEBE SORUMLUSU
 • İDARİ İŞLER SORUMLUSU
 • BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
 • KURUMSAL VERİMLİLİK VE TANITIM
 • TEKNİK HİZMETLER SORUMLUSU

 

Gösterge Yönetimi SKS 6 Kalite Yönetimine dikey bağlı olup Kurumsal Kalite Yönetimine bağlı çalışacak birimler aşağıdaki gibidir.

 • HEMŞİRELİK HİZMETLERİ
 • AMELİYATHANE
 • TEKNİK HİZMETLER
 • SAĞLIK PERSONELLERİ
 • HASTA İLETİŞİMİ
 • POLİKLİNİK SEKRETERLERİ
 • İDARİ İŞLER
 • BİLGİ İŞLEM
 • KURUMSAL VERİMLİLİK VE TANITIM
 • ECZANE
 • YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM
 • GENEL YOĞUN BAKIM
 • LABORATUVAR
 • DESTEK HİZMETLER
 • DOKTORLAR
 • SATINALMA
 1. Yatay Entegrasyon Noktaları

Yatay örgütlenmede görevler göz önünde tutulmakta ve uzmanlık önemli bir rol oynamaktadır. Dikey örgütlenmedeki gibi katı bir hiyerarşi yoktur. Önemli olan görevin etkili bir biçimde yerine getirilmesidir. Bu tür örgütlenmede emirler bir üst amirden değil, işlerin gereklerine göre ilgililerden alınabilmektedir. Yatay entegrasyon noktalarında Genel Müdür ve Başhekim Yardımcısı, ekip halinde çalışarak iş bölümünün sağlanması, yetki ve sorumlulukların belirlenerek bunlardan doğacak sorumlulukları dikkate almaktadırlar.

GEREKTİĞİNDE YETKİ DEVRİNİN YAPILMASI

Organizasyon şemasındaki Tüm birim çalışanlarının görev yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Gerektiğinde yetki devri Başhekim onayı ile Yetki devri yapan ve Yetki devri yapılan çalışanlara Hastane iç yazışma belgesi ile yapılır. Başhekim olmadığında yetki devri Genel Müdür tarafından yapılmaktadır. Başhekim olmadığında, yetki devri Genel Müdür olmadığında, yetki devri Mesul Müdür tarafından yapılmaktadır. Gerektiğinde geçici olarak kısa süreli görev devirleri Mesul Müdür tarafından yapılmaktadır.

3.Görev Dağılımında Çatışma olması

Görev dağılımında çatışma olması durumunda ilgili birim amiri tarafından kişilerden bilgilendirme talep edilir. Ortak bir çalışma planı oluşturulmaya çalışılır. Tutanakla Her iki tarafla birlikte birim amirinin imzası alınarak çatışma çözüme kavuşturulur.

BAŞHEKİM: DR. EROL BEDİR

BAŞHEKİM YARDIMCISI: AHMET AKŞEHİRLİ

MESUL MÜDÜR: DR. NİLGÜN KAYA

ÜYTE SORUMLUSU (TÜP BEBEK): PROF.DR. GÖKALP ÖNER

AMELİYATHANE SORUMLUSU: UZM.DR. HAZİRAN YALÇINKAYA

GENEL YOĞUN BAKIM SORUMLUSU: UZM.DR. HASAN TEKŞAHİN

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SORUMLUSU: UZM. DR. SEZİN ASLAN

GÖRÜNTÜLEME: UZM. DR. BETÜL MERVE MEDİKOĞLU

FİZİK TEDAVİ REHABİLİTASYON: UZM.DR. YASEMİN ŞİGAN

LABORATUVAR SORUMLUSU: UZM.DR. DERYA SAĞLAM

ACİL SORUMLUSU: DR. ONUR ÜNAL

BAŞ HEMŞİRE: CEYHAN YETİMAKMAN

ECZANE: ECZ. EDA AYDIN

BESLENME VE DİYET: DYT. FATMA NUR ŞENER

KALİTE: İLKAY DÖNER

DESTEK HİZMETLER: SONGÜL KARAOĞLAN

GENEL MÜDÜR : NACİ BEDİR

SATINALMA: HASAN TEKTAŞ

MUHASEBE: EMRULLAH KARAMERMER

İDARİ İŞLER: HASAN YAĞCI

BİLGİ İŞLEM: NECİP ERDOĞAN

KURUMSAL VERİMLİLİK VE TANITIM: FEYZA YÖNDEM

TEKNİK HİZMETLER: ARİF GÜDER

SHKS KALİTE YÖNETİMİ

System Hospital sahip olduğu son teknolojik alt yapı, hasta güvenliği ve mahremiyetini ön planda tutan kaliteli ve güvenilir bir anlayış ile sağlık sektöründe hizmete vermeye başlamıştır.

Kalite yolculuğumuza hastanemizin inşaat aşamasında başlayarak tüm tesis, donanım ve tıbbi süreçler Sağlık Bakanlığı hizmet kalite standartları ve Uluslararası JCI kalite standartlarına göre oluşturulmuştur.

Hastanemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda hasta memnuniyetimizi en üst seviyelere taşımak ve hasta mahremiyetine önem vermek kurum olarak üstlendiğimiz en önemli görev ve sorumluluğumuzdur.

    Kurum olarak hedefimiz; kanıta dayalı güncel tıp uygulamalarıyla, en yüksek kalitede tanı, tedavi ve bakım hizmetleri vererek ve gerek hastalarımız, gerekse çalışanlarımız için riskleri azaltarak, memnun hastalar ve mutlu çalışanlarla büyümeye devam etmektir.

ÇEVRE POLİTİKASI

System Hospital, misyonu ve vizyonu doğrultusunda kaliteli hizmet anlayışıyla çalışırken; çevreye saygılı, duyarlı ve sorumluluğun farkında olarak görevlerini yerine getirmektedir.

Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymakla beraber, JCI standardı içindeki çevre ile ilgili tüm gerekleri yerine getirir.

Öncelikli faaliyet sonucu oluşan atıkları tespit edip, atıkların hasta ve çalışan sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması için atık yönetim planı oluşturulur.

Bu plan doğrultusunda atıklar minimize edilmeye çalışılıp, geri kazanılabilenler ayrılır.

Geri kazanılamayan atıkları kanun ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf için ilgili kurumlara teslim edilir.

Bu doğrultuda; doğa dostu olarak planlanan hastanede, su arıtma sistemi sayesinde temiz ve atık sular ayrıştırılarak bahçe sulamalarında kullanılır.

Çevre sorumluluğunu kurumumuzda oluşturmak için tüm çalışanlarımız bilinçlendirilir ve bireysel sorumluluklarına göre eğitimlere tabi tutulurlar.

KALİTE BİRİMİ

KALİTENİN HEDEFİ

    Üst yönetimden bölüm çalışanlarına kadar hastanedeki tüm personelin kalite iyileştirme çalışmalarındaki rol ve sorumluluklarının tanımlanması, kalite yönetim yapılanmasının oluşturulması, kalite iyileştirme çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu ve kalitenin sürekli iyileştirilmesinin sağlanmasıdır. Hasta hasta yakını ve çalışanında görüşlerini alarak Hasta Güvenliği, çalışan güvenliği ve tesis güvenliğini en üst seviyeye getirmeyi hedeflemiştir.

KURUM KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

– SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar,
– Öz değerlendirmeleri yönetir,
– Kurumsal mevcut durumu etkinlik, etkililik, verimlilik, hasta ve çalışan güvenliğinin hizmet kalitesi açısından değerlendirerek kurumun performans ve kalite hedeflerini belirler, bu hedeflerin gerçekleşmesinde gerekli çalışmaları planlar, uygulamaya koyar, kontrol eder ve yeni durumlara göre iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini,
– Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geribildirimlerinin alınması gibi.) yönetir,
– Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini,
– Hastanemiz performans ve kalitesinin geliştirilmesi amacı ile gerekli tüm kaynakların planlanması temini ve yönetimini,

– SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar,
– Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapar ve İstenmeyen Olay Bildirim Sistemine ilişkin süreçleri yönetir,
– Kurum çalışanlarının bu faaliyete gönüllü katılımını sağlamak üzere teşvik mekanizmasının oluşumunu,
– Performans ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda Kayseri Sağlık Müdürlüğü Kalite Birimi ile diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliğini sağlar,
– İSG Kurulu ile birlikte Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir,
– Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir,
– SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır ve toplantıları yönetir,
– Kalite birim sorumluları ile dört ayda bir toplanarak faaliyet planlarında geldikleri düzeyi tespit eder ve sonuca göre yeni kararlar alarak hastane yöneticisinin onayı ile uygular.

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ

KİŞİSEL VERİ POLİTİKASI

Bilgilendirme

Hasta ve yakınlarımızın güvenliğini göz önünde bulundurarak,  özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması gayesiyle, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Hasta ve yakınlarının memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Hastalarımızdan almış olduğumuz her türlü kişisel verinin korunması için gerekli güvenlik önlemlerini sağlamak üzere her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

Bu bilgilendirme KVKK kapsamında her türlü kişisel verinin toplanması, işlenmesi, korunması ve 3.kurumlar ile paylaşılması hakkında hastalarımızı bilgilendirme amaçlıdır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak hastane tarafından bu yasa kapsamda işlenecektir.

Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. KVKK’nın bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yayınlanarak  yürürlüğe girmiştir.

Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz yasal mevzuat çerçevesinde; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı KVKK uyarınca, hastanemiz ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

KVKK Kapsamına Giren Kişisel Verileriniz

Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için çeşitli verileri KVKK kapsamında yer alan ilke ve şartlara uygun olarak toplamaktayız. Hastalarımıza sağlık hizmeti sunmak için aşağıdaki veriler hastanemiz tarafından hastalarımızdan veya yakınlarından toplanmaktadır:

Kimlik Bilgileri: Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Cinsiyet, Yaş

İletişim Bilgileri: Adres, Telefon Numarası, e-posta Adresi ve diğer iletişim bilgileri

Ödeme ve Faturalama Bilgileri

SGK ve Özel Sağlık Sigortası Bilgileri

Sağlık Bilgileri: Muayene Bilgileri, Sağlık Raporları, Laboratuvar Sonuçları, Patoloji Sonuçları, Görüntüleme Sonuç ve Raporları, Ameliyat ve Müdahale Bilgileri, Ameliyat ve Müdahale Raporları, Hasta İzlem Bilgileri, İlaç ve Uygulama Bilgileri, Diyet Bilgileri, Ameliyat Görüntüleri gibi her türlü sağlık verisi

Sağlık Dosyası Belgeleri: Sağlık hizmetini sunmak ve verilen hizmetin hukuki altyapısını sağlamak amacıyla hastalardan veya yakınlarından alınan onam formları, taahhütnameler ve diğer belgeler

CCTV Görüntüleri: Hastane içi ve çevresinde elde edilen güvenlik kamera görüntüleri

Telefon Ses Kayıtları: Hastanemiz çağrı merkezi ve diğer dahili hatları ile yapmış olduğunuz görüşmelere ait ses kayıtları

Internet Trafik Kayıtları: Hastanemize ait kablolu-kablosuz ağları kullanmanız durumunda kayıt altına alınan trafik bilgileri

Araç Plaka Bilgisi: Otopark hizmetimizden yararlanan araçlara ait plaka bilgileri

E-Posta, systemhospital.com.tr ve Diğer Web Sitesi Sosyal Medya Verileri: Bu kanallar üzerinden paylaşmış olduğunuz tüm bilgiler

Anket, Öneri, Teşekkür ve Şikâyet Verileri: Fiziki ve dijital ortamlarda doldurmuş olduğunuz formlara ait veriler

Ticari İlişkilerden Dolayı Ortaya Çıkan Kişisel ve Diger Veriler

Kişisel verilerinizin işlenmesi şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

ç) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

e) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

MADDE 6 – (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi

MADDE 7 – (1) Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesidir.

Kişisel verilerinizin toplanma şekli

Kişisel verileriniz,

 • Hastaların veya yakınlarının hastaneye başvurması ve hasta kaydı esnasında sözlü, yazılı ve elektronik olarak alınması yöntemiyle;
 • Sağlık hizmeti sunulması esnasında sözlü, yazılı veya elektronik olarak alınması veya yeni oluşturulması yöntemiyle;
 • Tahsilat ve faturalama esnasında yazılı ya da elektronik ortam üzerinden sözlü, yazılı veya elektronik olarak alınması yöntemiyle;
 • CCTV sistemi, telefon santrali ve çağrı merkezi üzerinden elektronik olarak alınması yöntemiyle;
 • Hastaneye ait Internet hizmetinin kullanımı esnasında elektronik olarak alınması yöntemiyle;
 • Web siteleri, bloglar, elektronik anketler, sosyal medya kanalları ve e-posta ile elektronik olarak alınması yöntemiyle;
 • Pazarlama birimi ve çağrı merkezi aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak alınması yöntemiyle;
 • Kurumumuz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla paylaşılan kartvizit, özgeçmiş (cv) ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan sözlü, yazılı veya elektronik olarak alınması yöntemiyle;
 • Kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerinden;

Toplanmakta veya işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Kullanım Amacı

Kişisel verileriniz kurumun yürürlükteki mevzuat ile kanuni ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, sağlık ve destek hizmetlerini sunabilmesi, işletme faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla toplanır.

 • Mevzuat ve Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla:
  • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
  • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
  • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
  • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla;
 • Kurum ile ilgili süreçlerin düzenlenmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla;
 • Sağlık sözleşmeleri kapsamındaki haklarınızın doğrulanması amacıyla;
 • Kurumsal faturalama yapılabilmesi amacıyla;
 • Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isteklerine cevap verme amacıyla;

Kullanılmaktadır.

KVKK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel verileriniz

KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin saklanması ve korunması

Kişisel verileriniz, kurumumuz tarafından fiziki ve dijital ortamlarda KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal ve mevzuattaki zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Firmamız, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir.

Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

Kişisel verilerin güncel ve doğru tutulması

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firmamızın kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firmamızın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel gerçek verilerini paylaşması gerekmektedir.

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibinin hakları

6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi kurumumuza başvurarak kişisel verileri ile ilgili aşağıdaki haklardan yararlanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir
 • Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir
 • Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya
 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz