İDARİ KADRO

Başhekim
Genel Müdür
Başhekim Yardımcısı
Mesul Müdür
İdari İşler Sorumlusu
Teknik İşler Sorumlusu
Başhemşire
Destek Hizmetleri Sorumlusu
Muhasebe / Finans Sorumlusu
Bilgi İşlem Sorumlusu
Eczacı
Kalite Sorumlusu

Uluslararası Sağlık Hizmetleri

Uluslararası Sağlık Hizmetleri