İDARİ KADRO

Başhekim
Genel Müdür
İdari İşler Sorumlusu
Teknik İşler Sorumlusu

Mesul Müdür

Başhemşire
Destek Hizmetleri Sorumlusu
Muhasebe / Finans Sorumlusu
Bilgi İşlem Sorumlusu

Kurumsal Verimlilik ve Tanıtım Sorumlusu

Satın Alma Sorumlusu

Eczacı
Kalite Sorumlusu

Acil Sorumlusu