ÜROLOJİ

DOÇ. DR. ÜNAL ÖZTEKİN

UZMAN HAKKINDA

ONLINE RANDEVU AL!
UZMAN İLE İLETİŞİME GEÇ
  • Doğum Tarihi: 1981

  • Doğum Yeri: Sarıoğlan KAYSERİ

  • Eğitim: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • E-Posta: u.oztekin@systemhospital.com
  • Telefon: 444 38 00

EĞİTİM BİLGİLERİ

– 1999 – 2005 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
– 2005- 2010 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Uzmanlık

UZMANLIK ALANLARI

• Erkek İnfertilitesi ve Androloji (Cinsel Hastalıklar)
• Endoürolojik ve Laparoskopik Cerrahi
• Üroonkolojik Cerrahi
• Kadın Ürolojisi

MESLEKİ DENEYİM

– 2011 – 2012 Mareşal Çakmak Asker Hastanesi
– 2012 – 2013 Boğazlıyan Devlet Hastanesi
– 2013 – 2017 Kayseri Acıbadem Hastanesi
– 2017 – 2020 Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi

YAYINLARI

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 Öztekin Ünal, Turan Yaşar, Selmi Volkan (2019). The association between high?grade varicocele and endothelial dysfunction. Andrologia, 51(11), 13424, Doi: 10.1111/and.13424

A.2 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Selmi Volkan, Ünal Kantekin Çiğdem, Ataç Fatih, Gürel Abdullah, Sarı Sercan (2020). Do Anesthesia Methods in Retrograde Intrarenal Surgery Make Difference Regarding the Success of Ureteral Access and Surgical Outcomes?. Journal of Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques, 30(3), 273-277., Doi: 10.1089/lap.2019.0548,

A.3 Turan Elif, Öztekin Ünal (2020). Relationship between visceral adiposity index and male infertility. Andrologia, 52(4), 13548, Doi: 10.1111/and.13548,

A.4 Öztekin Ünal,Hacımusalar Yunus,Gürel Abdullah,Karaaslan Özgül (2020). The Relationship of Male Infertility with Somatosensory Amplification, Health Anxiety and Depression Levels. Psychiatry Investigation, 17(4), 350-355., Doi: 10.30773/pi.2019.0248,

A.5 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Ataç Fatih, Ünal Kantekin Çiğdem, Gürel Abdullah, Işıkay Levent (2020). Comparison of Safety and Efficiency of General, Spinal and Epidural Anesthesia Methods Used for The Endoscopic Surgical Treatment of Ureteral Stones: Which One is Better to Access the Ureter and Reach The Stone?. Urology Journal, 17(3), 237-242., Doi: 10.22037/uj.v0i0.5638,

A.6 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Fırat Fatih, Ataç Fatih, Doğanyiğit Züleyha, Göçmen Ayşe Yeşim,Yılmaz Seher, Tokpınar Adem (2020). Carob attenuates nicotine induced oxidative stress and intratesticular damage in male rats. Andrologia, 55(9), 13670, Doi: 10.1111/and.13670

A.7 Ozkaya Muharrem, Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Oguz Ekmekcioglu (2020). Re-determination of upper reference range of follicular stimulating hormone in infertile men. Systems Biology in Reproductive Medicine, 66(5):329-336. Doi: 10.1080/19396368.2020.1758834

A.8 Sarı Sercan, Caniklioğlu Mehmet, Öztekin Ünal, Selmi Volkan, Taşpınar Mehmet Şakir, Işıkay Levent (2020). Factors Affecting Retrograde Intrarenal Surgery Success: 6 Years Experience of a Clinic in Central Anatolia. Journal of Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques, 30(12), 1340-1343 Doi: 10.1089/lap.2020.0262

A.9 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Sarı Sercan, Gürel Abdullah, Selmi Volkan, Işıkay Levent (2020). The impact of body mass index on reproductive hormones, testosterone/estradiol ratio and semen parameters. Central European Journal of Urology, 73(2), 226-230., Doi: 10.5173/ceju.2020.0020,

A.10 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Gürel Abdullah, Işıkay Levent (2019). Evaluation of Male Infertility Prevalence with Clinical Outcomes in Middle Anatolian Region. Cureus, 11(7), 5122, Doi: 10.7759/cureus.5122,

A.11 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Gürel Abdullah, Caniklioğlu Ayşen, Işıkay Levent (2019). Are There Any Relationships Between Abnormal Seminal Parameters and Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet-Lymphocyte Ratio, and Red Blood Cell Distribution-Platelet Ratio?. Cureus, 11(7), 5242, Doi: 10.7759/cureus.5242,

A.12 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Gürel Abdullah, Taşpınar Mehmet Şakir, Işıkay Levent (2020). Evaluation of the influence of subinguinal varicocelectomy procedure on seminal parameters, reproductive hormones and testosterone/estradiol ratio. Archivio Italiano di Urologia e Andrologia, 92(2), 158-161., Doi: 10.4081/aiua.2020.2.158,

A.13 Öztekin Ünal, Erkoç Mustafa Fatih, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Gürel Abdullah, Ataç Fatih (2020). The effect of ureterorenoscopy and retrograde intrarenal surgery procedures on renovascular hemodynamics. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 11(4), 272-276., Doi: 10.4328/ACAM.20066,

A.14 Ataç Fatih, Beyaz Cemalettin Cengiz, Öztorun Kenan, Öztekin Ünal (2020). The role of retroperitoneoscopy in the management of simple renal cysts. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 11(4), 287-290., Doi: 10.4328/ACAM.20065,

A.15 Selmi Volkan, Sarı Sercan, Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Işıkay Levent (2020). External Validation and Comparison Of Nephrolithometric Scoring Systems Predicting Outcomes of Retrograde Intrarenal Surgery. Journal of Endourology, Doi: 10.1089/end.2020.0491. (Online ahead of print.)

A.16 Yılmaz Seher, Göçmen Ayşe Yeşim, Tokpınar Adem, Ateş Şükrü, Nisari Mustafa, Caniklioğlu Ayşen, Öztekin Ünal (2020). Effect of Curcumin on Testis in Mice with Ehrlich Ascites Tumor. New Trends in Medicine Sciences, 2020; 1(2): 53-58.

A.17 Yılmaz Seher, Tokpınar Adem, Ateş Şükrü, Öztekin Ünal, Alpa Şerife, Göçmen Ayşe Yeşim (2020). Effect of Cornus Mas l. Extract on Organs in Rats Given Nicotine. New Trends in Medicine Sciences 2020; 1(2): 94-99.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

B.1 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Sarı Sercan (2019). Tek Fleksible Ureteroskop Cihazının Uygun Kullanımı İle 397vakalık Rırc Serimiz. Internatıonal Hıppocrates Congress On Medıcal And Health Scıences,

B.2 Gürel Abdullah, Sarı Sercan, Öztekin Ünal, Selmi Volkan (2019). Minimal İnvaziv Bir Yöntem Olan Cut To The Light Yönteminin Olgular Eşliğinde Tartışılması. I. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi 11-14 Nisan 2019

B.3 Caniklioğlu Mehmet, Öztekin Ünal (2019). Nadir Görülen Renal Kist Hidatik Olgusu Üzerinden Hastalığa Yaklaşımın Tartışılması. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 774-774.

B.4 Öztekin Ünal, Gürel Abdullah (2019). Endoskopik Olarak Yapılan Ürolojik Operasyonlarda Ayrıntılı Sistoskopi Yapmanın Önemi. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi(Multicongress Gaziantep),

B.5 Öztekin Ünal, Gürel Abdullah (2019). Prostat Kanserinde Preoperatif Nomogramlar ve Klinik Sonuçlara Etkisi. 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi(Multicongress Gaziantep),

C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

C.1 Öztekin Ünal (2018). Fsh Değeri 6 Mı/Ml Üzerinde Olan Azospermik Hastalarda Mikrotese Sonrası Patoloji Sonuçlarıyla Birlikte Sperm Eldesi Ve Gebelik Oranlarını Sunmak. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi,

C.2 Gürel Abdullah, Başeskioğlu Ali Barbaros, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Öztekin Ünal, Atar Muhittin (2018). Prostat Biyopsi Kararı Almada Enflamatuvar Biyobelirteçlerin Yeri Var mıdır?. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi,

C.3 Öztekin Ünal (2019). Uretral Sendrom. Kadın İnkontinansı ve Fonksiyonel Üroloji Toplantısı, 1113.

C.4 Öztekin Ünal (2018). Düşeni Kurtarabilir miyiz?. Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyumu II, 1(4), 181-183.

C.5 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Gürtan Emin,I şıkay Levent (2019). Discussion of he correlation between sexuel function and deppression in young population aged 20-45 tears presenting to the urology outpatient clinic. Uluslararası katılımlı ulusal 28. üroloji kongresi,

C.6 Gürel Abdullah, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Öztekin Ünal, Atar Muhittin (2018). Bir Milimetrik Üreter Alt Uç Taşına Bağlı Hızlı Gelişen Spontan Renal Pelvis Rüptürü Ve Tedavisi. 4. Ürolojik Cerrahi Kongresi,

C.7 Öztekin Ünal, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Gürel Abdullah (2018). Erkek Hastada Cinsel Haz İçin Üretraya Yerleştirilen Ve Mesaneye Kaçan Yabancı Cismin Endoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu. 5. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi,

C.8 Ataç Fatih, Kırdağ Mustafa Koray, Öztekin Ünal (2018). Çift Toplayıcı Sistemde Sol Renal Alt Ünitede Üreteropelvik Darlık: Transperitoneal Laparoskopik Piyeloplasti. 5. Ulusal Minimal invaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi,

D. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

D.1 Erkek ve Kadın Seksüel Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım, Bölüm adı: Erkeklerde Seksüel Disfonksiyon Değerlendirmesi Ve Semptom Skorlamaları (2020). Öztekin Ünal, Akademisyen Kitabevi, Editör: Zeynel CANOĞULLARI, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-258-951-9,

D.2 Current Birinci Basamakta Güncel Klinik Uygulama Kılavuzları, Bölüm adı:(Böbrek Kitleleri, Küçük) (2020). Öztekin Ünal, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör: Fielding Amanda, Davis Kim J., Basım sayısı:1,

D.3 Current Birinci Basamakta Güncel Klinik Uygulama Kılavuzları, Bölüm adı:(Beningn Prostat Hiperplazisi) (2020). Öztekin Ünal, Güneş Tıp Kitabevleri, Editör:Fielding Amanda, Davis Kim J., Basım sayısı:1, ISBN:978-975-277-762-0,

E. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

E.1 Öztekin Ünal, Fırat Fatih (2020). İnfertil erkek populasyonda cinsel disfonksiyonun psikosomatik yansımaları. Androloji Bülteni, 22(1), 1-5., Doi: 10.24898/tandro.2020.40326,

E.2 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet,Sarı Sercan,Selmi Volkan,Gürel Abdullah,Gürtan Emin,Caniklioğlu Ayşen,Işıkay Levent (2019). Nötrofil/Lenfosit Ve Platelet/Lenfosit Oranları Azoospermi Ve Anormal Sperm Parametreleri İçin Prediktif Marker Olarak Kullanılabilir Mi?. Bozok Tıp Dergisi, 9(3), 102-107., Doi: 10.16919/bozoktip.563354, (Kontrol No: 5234899)

E.3 Öztekin Ünal, Caniklioğlu Mehmet, Sarı Sercan, Gürel Abdullah, Selmi Volkan, Işıkay Levent, Ataç Fatih (2020). Preoperatif Stentin Retrograd İntrarenal Cerrahi Sonuçları Üzerine Etkisi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 22(1), 89-95., Doi: 10.24938/kutfd.673239,

E.4 Öztekin Ünal, Fırat Fatih (2020). İdiopatik erkek infertilitesinde antioksidan kompleks tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Androloji Bülteni, 22(2), 103-107., Doi: 10.24898/tandro.2020.62687,

E.5 Gürel Abdullah, Gürel Gülhan, Çölgeçen Emine, Öztekin Ünal, Selmi Volkan, Sarı Sercan (2019). Evaluation of male patients who applied to urology polyclinic with genital lesion. Bozok Tıp Dergisi, 9(4), 64-68., Doi: 10.16919/bozoktip.531947,

E.6 Fırat Fatih, Öztekin Ünal (2020). Primer ve sekonder erkek infertilitesinin erektil fonksiyon ile ilişkisi. Androloji Bülteni, 22(2), 86-89., Doi: 10.24898/tandro.2020.60590,

E.7 Caniklioğlu Mehmet, Öztekin Ünal, Sarı Sercan, Gürel Abdullah, Selmi Volkan, Işıkay Levent (2020). Bozok Üniversitesi’nde Endoskopik Taş Cerrahisi Deneyimimiz. Bozok Tıp Dergisi, 10(2), 95-99., Doi: 10.16919/bozoktip.604189,

E.8 Sarı Sercan, Selmi Volkan, Caniklioğlu Mehmet, Öztekin Ünal, Gürel Abdullah, Gürtan Emin, Işıkay Levent (2020). Yozgat Bozok University Retrograde Intrarenal Surgery Experience For Treatment of 2-4 cm Kidney Stones. Bozok Tıp Dergisi, 10(1), 150-153., Doi: 10.16919/bozoktip.630481,

E.9 Öztekin Ünal, Çetinkaya Mehmet, Caniklioğlu Mehmet, Şahin Hayrettin, Sofikerim Mustafa (2015). Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Proflakside Kullanılan Antibiyotiğe Göre Enfeksiyon Oranlarının Karşılaştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi, 2(2), 9-21.

E.10 Uluğ Paşa, Öner Gökalp, Öztekin Ünal, Sofikerim Mustafa, Kumtepe Yakup (2014). The Effects of Body Mass on Clinic and SpermAnalysis in Primarily and Secondarily İnfertile Men. Ege Klinikleri Tıp Dergisi, 52(2), 67-70., (Kontrol No: 4570653)

E.11 Öztekin Ünal, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Gürel Abdullah (2019). Endoscopic management of a foreign body inserted through the urethra into the bladder in a male patient: a case report. The European Research Journal, 5(2), 403-406., Doi: 10.18621/eurj.416541,

E.12 Gürel Abdullah, Sarı Sercan, Selmi Volkan, Öztekin Ünal, Atar Muhittin (2019). Fast Developing Spontaneous Renal Pelvis Rupture Due to One Mlilimeter Sized Distal Ureter Stone. Bozok Tıp Dergisi, 9(4), 177-179., Doi: 10.16919/bozoktip.533003,

H. Projeler :

H.1 Üriner sistem taş hastalığı tedavisinde kullanılan retrograd intrarenal cerrahi ve semirijit üreterorenoskopi yöntemlerinin, böbrek vasküler parametreleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü;Fatih ERKOÇ, Araştırmacı; Ünal Öztekin, Araştırmacı;Sercan SARI, , 11/07/2018 – 10/07/2019

H.2 Y Mikrodelesyonlarının Erkek İnfertilitesindeki Rollerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: Öztekin Ünal, Yürütücü: Arıkan Yunus, 25/09/2019 (Devam Ediyor)
H.3 Erektil Disfonksiyonlu Hiperlipidemik Hastalarda Penil Doppler Bulgularının Serum Lipit Parametreleri ile Karşılaştırılması(pdf link)