AMELİYATHANELER

System Hospital olarak, tüm branşlarda modern tıbbi donanıma sahip hasta güvenliğini ve çalışan güvenliğini sağlayan 6 ameliyathanemizle hizmet veriyoruz.

Ameliyathanelerimizdeki merkezi sterilizasyon sistemi, havalandırma sistemi ve kullanılan en son teknolojik cihazlar hasta güvenliği için ideal koşullar yaratıyor. Mikroskobik, Endoskopik ,  Artroskopik, Laparoskopik ve robotik cerrahi operasyonlarını da içeren tüm ameliyatlar ameliyathanelerimizde başarıyla uygulanıyor.

Ameliyathane personelimiz

Bir ameliyatın en iyi koşullarda gerçekleşmesini ön planda tutuyor ve ekip çalışmasına büyük önem veriyoruz. Ameliyathanelerimiz, 7/24 hizmet veren,  2 anestezi uzmanı, 13 ameliyat hemşiresi,  8 anestezi teknikeri,  2 sterilizasyon teknikeri 2 depo ve malzeme yönetimi personeli ile deneyimli bir kadroya sahiptir.

Ameliyathanelerimizde teknik donanım

Ameliyathanelerimizde cerrahi aletlerin fiziksel özelliklerine göre iki tip sterilizasyon cihazı kullanılıyor: Buhar Otaklav, etilen oksit gazı sterilizatör cihazları. Sterilizasyondan sonra kalite kontrolleri fiziksel, mekanik, kimyasal ve biyolojik yöntemlerle yapılmakta, bu yöntemlerin sonuçları kayıtlara geçmektedir. Ameliyathane ile sterilizasyon arasında kirli ve temiz asansör olmak üzere asansörlerimiz mevcuttur. Ameliyathanelerimiz ve bağlı alanlar steril havalandırma sistemiyle havalandırılıyor. Her türlü teknik donanıma sahip ameliyathanelerimizde merkezi oksijen, azot protoksit, vakum ve klima tesisatları bulunuyor ve bu sayede ameliyatların optimum koşullarda gerçekleşmesi sağlanıyor.

Ameliyat salonlarımızda tüm sistemler, aletler, cihazlar tavandan özel sistemlerle (pendant) asılı tutularak çevre kirliliği engellenmiştir. Ayrıca her türlü operasyonun en önemli ve hayati parçalarından biri olan anestezi uygulamaları, hastanemizde uzman bir ekip tarafından büyük bir titizlikle uygulanıyor. Hastalarımız, ameliyat salonuna geldikleri andan ameliyathaneden ayrılmalarına kadar geçen sürede tüm yaşamsal bulguları ve ilaç uygulamaları dijital ortamda kayıt altına alınıyor. Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım ve Yenidoğan Yoğun Bakım ünitemizin varlığı tüm ameliyatlarda yaşamsal bir güvence oluşturmaktadır. Tüm ameliyat salonlarımızda hastalarımızın tahlil ve görüntüleme sonuçlarının görülebildiği bilgisayarlar mevcuttur.

Ameliyat – anestezi sonrası izlem

Ameliyat bitiminde, hastalarımız uyandırıldıktan sonra derlenme ünitesine geçilmektedir. Burada hastalarımızın hayati fonksiyonlarını sürekli takip ediyor, ağrı tedavisi sunuyoruz. Hastalarımızı, servisteki odalarına gidinceye kadar yakından izliyoruz.

Ameliyathanelerimizde hangi ameliyatları yapıyoruz?

  • Genel Cerrahi ve Obezite
  • Beyin cerrahi
  • Göz
  • KBB
  • Üroloji
  • Jinekoloji ve Obstetrik
  • Ortopedi ve Travma
  • Mikrocerrahi
  • Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
  • Beyin Cerrahi

Ameliyathaneyi merak ediyorum!

Karar aşaması

Cerrahımızla ameliyat kararının alınmasının ardından; anestezi ekibimizce yapılan hazırlık, muayene ve testlerin tamamlanmasıyla sıra ameliyata gelmiştir. Yatış işleminiz yapıldıktan sonra, yatağınızda size uygulanan bir ilaçla sakinleşmeniz sağlanır.

Ameliyat odasına geçiş

Hemşireniz eşliğinde getirildiğiniz ameliyathanede anestezi ekibi özel bir form kullanır ve başta kimlik bilgileri, yapılacak ameliyatınız, ameliyat yeriniz olmak üzere bazı bilgileri doğrulatarak sizi, özel ameliyat odanıza alır. Bu odada ameliyat ekibi (cerrahınız, ameliyathane hemşiresi, ameliyathane teknisyeni, anestezi doktoru, anestezi teknikeri) MOLA formunu kullanarak yine kimlik bilgileri, ameliyat, özellikli durumları ve kullanılacak malzemeler olmak üzere önemli bilgileri gözden geçirir.

Yatağınızdan özel kaydıraklı şilte yardımıyla ameliyat yapılacak masaya alınırsınız. Sıcak hava veren cihaza bağlanan battaniye, üşümemeniz için kullanılır.

Ameliyat süreci

Anestezi uygulamanız ve takibinde cerrahi girişiminiz başlar. Cerrahi işlem süresince anestezi ve cerrahi ekip daima başınızdadır. Cerrahi işlemin bitiminde uyandırılırsınız ve anestezi ekibinin gözetiminde tamamen kendinize gelebilmeniz için ameliyathanenin içindeki derlenme odasına alınırsınız. Burada hayati bulgularınızın gözlemi devam eder ve ağrınız için tedaviniz yapılır. Gerekli güvenli koşulları (hayati bulgular; solunum, nabız, tansiyon), yani derlenme odası taburculuk şartlarını karşıladığınızda da derlenme odası hemşiresi tarafından hemşirenize yönlendirilirsiniz.