Birimimizde bulunan renkli doppler özelliğine sahip ultrasonografi(US) cihazı ile tanısal ya da girişimsel tüm uygulamalar deneyimli Radyoloğumuz tarafından bizzat yapılmakta ve raporlandırılmaktadır. Non-invasive bir tetkik yöntemi olan renkli doplerin tıpta geniş bir uygulama şansı kazanmış olması bu tetkik yönteminden yararlanma alanlarını da arttırmış bulunmaktadır. Hastanemizde tıbbi görüntüleme birimimizde özel bazı renkli dopler incelemeler de (transrektal, transvaginal, obstetrik ve orbital doppler gibi) yapılabilmektedir.